Pedigree of Shoukou Go Senshuu Takashihamasou
Shoukou Go Senshuu TakashihamasouHokushou Go Shimadasou

Yuuzen Go Mangetsusou

Tochi No Arashi Go Ousou

Tochi No Bungetsu(Fumitsuki) Go Akitsu Kensha
Zuishouhime Go Senshuu Takashihamasou

Tougaku Go Mizushima Nakajimasou

Touichi Go Noshiro Senjusou

Asuka Go Mizushima Nakajimasou
Mami Go Senshuu TakashihamasouTenkai Go Sanuki
Yuuka Go Senshuu Takashihamasou
This pedigree was generated by