Pedigree of Yuuzuki Shimotsuke Yakushijisou
Yuuzuki Shimotsuke YakushijisouShouju Go RinshouenSamurai Go PiiyoKoki Go Tetsuyukisou
Ami Go Haneda Junai
Akane Go
Kogiku Go Shimotsuke YakushijisouYuuzan Go Shirai
Kotsune Go Tochigi Yanaka
This pedigree was generated by