Pedigree of Junrei Go Senshuu Takashihamasou

Junrei Go Senshuu Takashihamasou

Kaiyou Go Okufujisou

Hikarugenji Go Kantou Takeshi

Tensui Go Otafukusou

Ran Go Tamashima Haradasou

Shouki Go Edogawa Hiroshi (Maruhiro)
Taichimaru Go Isehara Futami
Aguri Go Hachioji Fukuda
Matsuhana (Saika) Go Senshuu Takashihamasou

Zuikou Go Senshuu Takashihamasou

Zuishou Go Senshuu Takashihamasou
Hirari Go Senshuu Takashihamasou
Tougakuhime Go Senshuu Takashihamasou

Tougaku Go Mizushima Nakajimasou
'於美
This pedigree was generated by