Pedigree of Ryuu Go Shun'You Kensha

Ryuu Go Shun'You Kensha

Hokuun No Ryuushou Go Watanabe

Ryusho Go Hanamaki Azumasou
Taijinmaru (Taishinmaru) Go Miyako Kensha
Hanabuki Go Hanamaki Sakarisou

Hokuun No Ayahime Go Shichimen Kensha

Jinmu Go Aizu Hoshi Kensha
Tenkoume Go Yamagata Shimizu Kensha

Kajitsu No Chikara Go

Kakusui Go Tezuka Kensha

Tougaku Go Mizushima Nakajimasou

Maki Go Yamagata Shimizu Kensha

Yumenoshima No Eiko Go

Tochiryu Go Yamanakasansou
Yume No Hime Go Toyokita Yayoi
This pedigree was generated by