Pedigree of Shigeru
ShigeruIki Delle Bianche Vallate

Genpeimaru Del Wasabi

Fuunji Chojya Kensha
Haru No Yuki Go Nichinansou
Akemisumiyoshi

Taroh Go Noshiro Senjusou

Hanako Of Tsuzuki
SowhaAruYamatotakeru Del Vento Divino
Yoko-Tany
YokoKim De Alicia II
Kita De Alicia IX
This pedigree was generated by