Pedigree of Hana Go Shohnan Yamada
Hana Go Shohnan Yamada

Daiunjou Go Kisarazu Itou

Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha

Ise Kumo Go Ise Meiwa Kensha
Tochi Komachi Go Kyoto Teraishi

Mari Go Shimoda Matsumoto

Tochi No Shogun Go Saitama Hibarisou
Aya Go Iseharasou
Mika Go Inouh Sou
This pedigree was generated by