Pedigree of Hana Go Shohnan Yamada
Hana Go Shohnan YamadaDaiunjou Go Kisarazu ItouIse Unryu Go Ise Meiwa KenshaIse Kumo Go Ise Meiwa Kensha
Tochi Komachi Go Kyoto Teraishi
Mari Go Shimoda MatsumotoTochi No Shogun Go Saitama Hibarisou
Aya Go Iseharasou
Mika Go Inouh Sou
This pedigree was generated by