Pedigree of Uwasa No Ryuhime Noshiro Tanizumisou

Uwasa No Ryuhime Noshiro Tanizumisou

Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha

Ise Kumo Go Ise Meiwa Kensha

Fuji Hikari Go Yamagata Mineta (Fujimitsu)

Yagumohime Go Fushin En
Tochi Komachi Go Kyoto Teraishi

Tochi Maru Go Mike Kensha

Hosho Go Chikushi Sou (Hoo)
Uwasa No Masahime Go Noshiro TamiizumisouOsho Go
Tamakusa Go
This pedigree was generated by