Pedigree of Tenju Go Miyagi Yuugasou

Tenju Go Miyagi Yuugasou

Samurai Go Piiyo
Koki Go TetsuyukisouAkatora Go Aikensou
Aiko Go Tetsuyukisou

Ami Go Haneda Junai

Hanabusa Go Misaki Ooyasou
Ishifuki Go Haneda Junai
Fuyumi Go Miyagi Yuugasou
This pedigree was generated by