Pedigree of Shiro Tsubaki Go Kachoen
Shiro Tsubaki Go KachoenYuukou(Takemitsu) Go Yokote MeikyouenYamato No Kunimaru Go Body TanakasouKorakuou Go Body Tanaka Sou
Ayanomai Go
This pedigree was generated by