Pedigree of Saho Hime Go Saitama Soukasou

Saho Hime Go Saitama Soukasou

Shinkou Go Senshu Dou

Touichi Go Noshiro Senjusou

Tochi No Arashi Go Ousou
Fujikoharu Go Noshiro Kokusensou
Daitaime Go SenshuudouTaiho Go Juntai Dou
Hokushinme Go Shiraishi Kusakaso
Koukanme Go Saitama Soukasou
This pedigree was generated by