Pedigree of Kireihime Go Moritake Sekinodaisou

Kireihime Go Moritake Sekinodaisou

Touki Go Mogami Habano

Touichi Go Noshiro Senjusou

Tochi No Arashi Go Ousou
Fujikoharu Go Noshiro Kokusensou
Ayame Go Mogami HabanoEikan Go Haku Unsan Sou

Kotomi Go Mogami Habano

Reihi Go Moritake Hachiman
This pedigree was generated by