Pedigree of B'Tenka Go Of Kamino Ken

B'Tenka Go Of Kamino Ken

Kasuga Go Shirai
Kusumaru Go Shirai

Hokuto Go Kisarazu Shirai Kensha
Yuuka Go Shirai
Fuuwa Go Shirai

Dairin Go Fukuoka Tokuhisa

Satsuki Go Musashi Aiwa

Kaori Go Musashi Aiwa

Koutaro Go Shirai
Kouryuu Go Hanafuji

Awa Aihime Go Musashi Aiwa
Sumire Go Musashi AiwaToudai Go Shikoku Hanaoka Kensha
Yuuka Go Kisarazu Itou
This pedigree was generated by