Pedigree of Hokuun No Ayahime Go Shichimen Kensha

Hokuun No Ayahime Go Shichimen Kensha

Jinmu Go Aizu Hoshi Kensha

Kitahidemaru Go Ibaragi Otaka
Take Go Aizu Hoshi Kensha
Tenkoume Go Yamagata Shimizu Kensha

Tenichimaru Go Kawashita Kensha
Azumahibiki Go Musashi Kanedasou
Yumi Go Kawashita Kensha
Tomoharu Go Ukita KensouKunito
Unryuuhime Go Todaso
This pedigree was generated by