Pedigree of Hidemaru Go Houjuen

Hidemaru Go Houjuen

Toushou Go Aso Inoue Kensha

Touichi Go Noshiro Senjusou

Tochi No Arashi Go Ousou
Fujikoharu Go Noshiro Kokusensou
Kakyou (Hanakagami) Go Aso Inoue
Benie Go Tochigi Nishikata ArakiKintarou Go Takao Kensha
Makihime Go Takatsuya
This pedigree was generated by