Pedigree of Toushou Go Aso Inoue Kensha

Toushou Go Aso Inoue Kensha

Touichi Go Noshiro Senjusou

Tochi No Arashi Go Ousou

Takaryu Go Todaso
Ayaka Go Kawashita Kensha
Fujikoharu Go Noshiro Kokusensou
Kakyou (Hanakagami) Go Aso Inoue
This pedigree was generated by