Pedigree of Touichi Go Noshiro Senjusou

Touichi Go Noshiro Senjusou

Tochi No Arashi Go Ousou

Takaryu Go Todaso

Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha

Akina Go Daitosha
Ayaka Go Kawashita KenshaAzumahibiki Go Musashi Kanedasou
Yumi Go Kawashita Kensha
Fujikoharu Go Noshiro Kokusensou
This pedigree was generated by