Pedigree of Maihime Go Okayama Nakanishisou
Maihime Go Okayama Nakanishisou

Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha

Ise Kumo Go Ise Meiwa Kensha

Fuji Hikari Go Yamagata Mineta (Fujimitsu)

Yagumohime Go Fushin En
Tochi Komachi Go Kyoto Teraishi

Tochi Maru Go Mike Kensha

Hosho Go Chikushi Sou (Hoo)
Suwahime Go Okayama Minami

Tochi No Shogun Go Saitama Hibarisou

Tochimasa Go Musashi Kanedasou
Sakurahime Go Okamasa Kensha
Homare Yikuhime Go Fuchuu SumiyoshisouMiyakohomare Go Kisarazu Shirai Kensha
Tochihana
This pedigree was generated by