Pedigree of Tenshiyo Kensha Tengoku Benzaiten
Tenshiyo Kensha Tengoku Benzaiten

I'Torachiyo Go Haiku Ken

H'Daiko Go Of Kamino Ken

E'Daichi Go Des Dragons Du Soleil Rouge

Kanon Toukyou Go Musashi Aiwa

Minako Go Shirai

Fuuetsu Go Shirai
Hana Go Shoufuusha

Tenshiyo Kensha Kaeko

Takeo Go Tamashi Kensha

Kobe No Minami Go Tamashi Kensha

Narita Go Tamashi Kensha

Kawaguchi Himitsu Go

Yoshifusa Go Hanawa Kisaragi

Kawaii Go Fujiyama Kensha
This pedigree was generated by