Pedigree of Daichi Azuma No Inu

Daichi Azuma No Inu

Daihasshu Go Fuen No Oka

Dairinmaru Go Fuen No Oka

Koutarou Go Aso Inoue

Kanahime Go Fuen No Oka

Orihime Go Kyushu Ishida

Kanhasshuu Go Kisarazu Nomura

Yuuki Go Senshuu Takashihamasou

Tsutoni Go Kaikado

Ryouju Go Shirai

Sagenta Go Shirai

Beni Aoi Go Shirai

Kaigara Go Kaikado

B'Mitsukuni Go De La Vallè Des Dragons Sacrès

Akashia Go Sensakura
This pedigree was generated by