Pedigree of Zuko Go Sveika

Zuko Go Sveika

Shinryuu Go Kodai An Dell'Antico Matagi

Ushiwakamaru Go Ryuuhou Yamagami

Jinryuu Go Hanyuu Saijou

Sai No Kaede Go Ryuuhou Yamagami

Erina Go Soga Gorouen

Ukyou Go Shirai

Ruri Go Shirai

Yuka No Hana Shun'You Kensha

Houkou Go Fukuoka Sekido

Kita No Tenzan Go Kisarazu Nomura
Ichi Go Fukuoka Sekido

Yumehana Go Shun'You Kensha

Taikou Go Shun'You Kensha

Haruka Go Shikabe Itou
This pedigree was generated by