Pedigree of Zuko Go Sveika
Zuko Go SveikaShinryuu Go Kodai An Dell'Antico MatagiUshiwakamaru Go Ryuuhou YamagamiJinryuu Go Hanyuu Saijou
Sai No Kaede Go Ryuuhou Yamagami
Erina Go Soga GorouenUkyou Go Shirai
Ruri Go Shirai
Yuka No Hana Shun'You KenshaHoukou Go Fukuoka SekidoKita No Tenzan Go Kisarazu Nomura
Ichi Go Fukuoka Sekido
Yumehana Go Shun'You KenshaTaikou Go Shun'You Kensha
Haruka Go Shikabe Itou
This pedigree was generated by