Pedigree of Bonsai Go Yasashi Ookami

Bonsai Go Yasashi Ookami

Ookami Mitsuru

Taizan Go Akita Shibata
Daiga Go Akita Suzuki
Aoi Go Akita Shibata

Aina Go Soga Gorouen

Ukyou Go Shirai

Ruri Go Shirai

Chitose Fujiyama Kensha

Hikaru Hana Ichiro

Bakuro Go Saku Tenshi

Megapolis Style Fubuki Naomi

Nyoko Go From Hachimantai

Ibuki Go Kouyasan Hashitani

Aihime Go Seaside Nakagawa
This pedigree was generated by