Pedigree of Akaboshi Kensha Bijin No Mika

Akaboshi Kensha Bijin No Mika

Reizan Go Ryuuhou Yamagami

Rammaru Go Zenhosha

Tanihibiki Go Zenhosha
Aihime Go Aomori Mikamisou

Reizei Hi Go Ryuuhou Yamagami

Kouyou Go Ryuuhou Yamagami

Sai No Kaede Go Ryuuhou Yamagami

S'Tomoegozen Go Kiyama

P'Yamato Go KiYama

Taikou Go Shun'You Kensha

Geisha Kiriki Sama Go KiYama

Kashiwa No Ki E'Seiya No Ichirou

Megapolis Style Ichirou

Kashiwa No Ki Akashi Hime
This pedigree was generated by