Pedigree of Akaboshi Kensha Bijin No Mika
Akaboshi Kensha Bijin No MikaReizan Go Ryuuhou YamagamiRammaru Go ZenhoshaTanihibiki Go Zenhosha
Aihime Go Aomori Mikamisou
Reizei Hi Go Ryuuhou YamagamiKouyou Go Ryuuhou Yamagami
Sai No Kaede Go Ryuuhou Yamagami
S'Tomoegozen Go KiyamaP'Yamato Go KiYamaTaikou Go Shun'You Kensha
Geisha Kiriki Sama Go KiYama
Kashiwa No Ki E'Seiya No IchirouMegapolis Style Ichirou
Kashiwa No Ki Akashi Hime
This pedigree was generated by