Pedigree of Kichohin Go You Djenima

Kichohin Go You Djenima

Kouki Go Shirai

Ukyou Go Shirai

Yuushou Go Musashi Aiwa
Azusa Go Shirai
Mayu (Nayu) Go Shirai

Yuushou Go Musashi Aiwa
Momoka Go Musashi Aiwa

Haru Go You Djenima

Hokuunhomare Go Shun'You Kensha

Goushi Go Yahata Kensha

Banshouhime Go Shun'You Kensha

Kuinmi Go You Djenima

Kouki Go Shirai

Momoka Go Shun'You Kensha
This pedigree was generated by