Pedigree of Itsuko Go Tenshi Kensha

Itsuko Go Tenshi Kensha

L'Toramaru De La Vallee Des Samourais

Touyuu Go Kyushu Uedasou

Yuuki Go Kyushu Uedasou
Rinko Go Aso Inoue

Shizuka Go Ryuuhou Yamagami

Jinryuu Go Hanyuu Saijou

Sai No Kaede Go Ryuuhou Yamagami

Umeko Go Haiku Ken

Megapolis Style Taihou

Tenshin Go Shirai

Megapolis Style Daihoume

Itsuko Go Haiku Ken

H'Daiko Go Of Kamino Ken

Minako Go Shirai
This pedigree was generated by