Pedigree of Binashi Go Tamashi Kenn

Binashi Go Tamashi Kenn

Mikuny Go Haiku Ken

Gakujou Go Shirai

Toujou Go Sanuki Tsutsuisou

Yume Ori Go Shirai

Minako Go Shirai

Fuuetsu Go Shirai
Hana Go Shoufuusha

Byakuran Go Awa Nippousou

Hokushuu Go Senshuu Takashihamasou

Hokuju Go Senshuu Takashihamasou
Shuutou Go Kouyasan Hashitani

Ayame Go Wadashima Myoujinsou

Tenshin Go Hamanakodou
Miki Go Nagata Kensha
This pedigree was generated by