Pedigree of Ukyou Go You Djenima

Ukyou Go You Djenima

Kouki Go Shirai

Ukyou Go Shirai

Yuushou Go Musashi Aiwa
Azusa Go Shirai
Mayu (Nayu) Go Shirai

Yuushou Go Musashi Aiwa
Momoka Go Musashi Aiwa

Yaemitsu Go You Djenima

Changai Go You Djenima

Yuusuke Go Shirai

Aina Go Soga Gorouen

Kagetsu Go You Djenima

Kouki Go Shirai

Hatsune Go Zushi Murai
This pedigree was generated by