Person

Firstname: Jody

Lastname: - Tenshiyo Kensha

Street:

Postal Code: 68480

City: Lutter

Country: France

Email: tenshiyo.kensha@gmail.com

Homepage: http://akita-inu-elevage-alsace.com

Breeder: yes

Phone:


Owner of:
Anzu Go Wataky Kensha
D'Tenshi Chiyo Go Of Ikenohatade
Goshi Kyodai Go No Mitsukai Of Tenshiyo
Hachi Go Haiku Ken
Kawaguchi Himitsu Go
Koji No Tora Go Hajimari
Ryusei Go Kawaakari Kensha
Takeo Go Tamashi Kensha
Tenshiyo Kensha Kaeko
Tenshiyo Kensha Niwakaame Go
Tenshiyo Kensha Ryūsei Tsuki
Tenshiyo Kensha Shinyuu No Koinu Shoujo
Tenshiyo Kensha Tanjou No Kyokkō
Tenshiyo Kensha Tengoku Benzaiten
Tenshiyo Kensha Tsuyu Kirisame
Tenshiyo Kensha Ueki Tsuta
Tenshiyo Kensha Umami Kimchi
Tenshiyo Kensha Utako Shime Daiko
Breeder of:
G'Yume Go No Mitsukai Of Tenshiyo
G'Yuuki Akemi Go No Mitsukai Of Tenshiyo
Gen Kotetsuru Okikurumi No Mitsukai Of Tenshiyo
Goshi Kyodai Go No Mitsukai Of Tenshiyo
Jiyuu No Misaki No Mitsukai Of Tenshiyo
Joukuu No Yasuo No Mitsukai Of Tenshiyo
Tenshiyo Kensha Jun Ai No Natsu
Tenshiyo Kensha Kaeko
Tenshiyo Kensha Kōkei
Tenshiyo Kensha Kamiko
Tenshiyo Kensha Kilari
Tenshiyo Kensha Miyu Go
Tenshiyo Kensha Namioto Go
Tenshiyo Kensha Niwakaame Go
Tenshiyo Kensha Ogawa
Tenshiyo Kensha Okada
Tenshiyo Kensha Okawari
Tenshiyo Kensha Pei Kakashi
Tenshiyo Kensha Ryūsei Taiyō
Tenshiyo Kensha Ryūsei Tsuki
Tenshiyo Kensha Ryuko Toyotama Hime
Tenshiyo Kensha Shinyuu No Koinu Shoujo
Tenshiyo Kensha Shishu Kyoshi
Tenshiyo Kensha Shishu Tanka
Tenshiyo Kensha Tanjou No Kyokkō
Tenshiyo Kensha Tengoku Benzaiten
Tenshiyo Kensha Toraseiza
Tenshiyo Kensha Tsuyu Kirisame
Tenshiyo Kensha Ueki Tsuta
Tenshiyo Kensha Umami Kimchi
Tenshiyo Kensha Ushio Shinano
Tenshiyo Kensha Usui Hane
Tenshiyo Kensha Utako Shime Daiko