Person

Firstname: Nathalie

Lastname: Wiesmueller

Street: Nördlingerstrasse 7

Postal Code: 89440

City: Unterliezheim

Country: Germany

Email: schmermund-akita@gmx.de

Homepage: http://www.akita-inu-welpen.de

Breeder: yes

Phone: 09089-1234


Owner of:
Bara Von Shinrai
Chikarisu Go Kiyama
Chosei Go Samurai Yashiki
Fuji Go Hanakawasou
Hakufumy No Sangetsu Maru Go
Hakufumy No Shiokaze
Kajitsu No Nijihime Go
Kirihime Go Miyagi Kajiya Kensha
Manekineko Go Fuen No Oka
Misuzu Go Yosonikansou
P'Meisa Go Chikyu Kara No Risu
Shouryuu Go Aizu Ookawa
Shukuhime Go Kaga Nishimurasou
Taishou Go Yahata Kensha
Tsoyu Hajime Go
Tsoyu Kizanumi Go
U Kichi Chikyu Kara No Risu
Breeder of:

Ajumi Chikyu Kara Kein Risu
Amai Chikyu Kara Kein Risu
Asatte Chikyu Kara Kein Risu
Bandou Taru Chikyu Kara No Risu
Banira Chikyu Kara No Risu
Bara No Kaori Chikyu Kara No Risu
Beriu Chikyu Kara No Risu
Bidanshi Chikyu Kara No Risu
Binsho Chikyu Kara No Risu
Bjishi Chikyu Kara No Risu
Boja Chikyu Kara No Risu
Canto Hoshi Chikyu Kara No Risu
Chan Suzume Chikyu Kara No Risu
Chian-Tomoko Chikyu Kara No Risu
Chie Hiroko Chikyu Kara No Risu
Chisana Hime Chikyu Kara No Risu
D'Sajuri Chikyu Kara No Risu
D'Samu Chikyu Kara No Risu
Dagu Tarou Chikyu Kara No Risu
Dai Maru Chikyu Kara No Risu
Dai Suke Chikyu Kara No Risu
Daishou Chikyu Kara No Risu
Eitoku Chikyu Kara No Risu
Eto Akihisa Chikyu Kara No Risu
Eto Arisa Chikyu Kara No Risu
Eto Asami Chikyu Kara No Risu
Eto Asanuma Chikyu Kara No Risu
Fujo Chikyu Kara No Risu
Fumi Akina Chikyu Kara No Risu
Fumi Moe Chikyu Kara No Risu
Fumiko Chikyu Kara No Risu
Fusae Kimi Chikyu Kara No Risu
Fusai Sango Chikyu Kara No Risu
Fusatane Chikyu Kara No Risu
Futoshi Chikyu Kara No Risu
Go Haru Chikyu Kara No Risu
Go Miu Chikyu Kara No Risu
Go Rei Chikyu Kara No Risu
Hana Nana Chikyu Kara No Risu
Himawari Chikyu Kara No Risu
Hiokato Chikyu Kara No Risu
Hisa Emi Chikyu Kara No Risu
Hisashi Chikyu Kara No Risu
Isada Chikyu Kara No Risu
Jinza Na Chikyu Kara No Risu
Jo Menzei No Chikyu Kara No Risu
Jo'Kokoyo Na Chikyu Kara No Risu
Jo'Wakamono Chikyu Kara No Risu
Jube Maitoshi Na Chikyu Kara No Risu
Juri Norie Chikyu Kara No Risu
Juric Mariko Chikyu Kara No Risu
Kandai Na Chikyu Kara No Risu
Kanjiro Chikyu Kara No Risu
Kawaiihime Chikyu Kara No Risu
Kazei Sasayaku Chikyu Kara No Risu
Kihomi Chikyu Kara No Risu
L Bara Shi Chikyu Kara No Risu
L Kin No Ko Chikyu Kara No Risu
L Sawayaka Chikyu Kara No Risu
L Tanabatei Chikyu Kara No Risu
L Tanoshimi Junsui Chikyu Kara No Risu
L Waraihime Chikyu Kara No Risu
L-Seikö Suru Chikyu Kara No Risu
L-Warau Otoko No Ko Chikyu Kara No Risu
Mana Chikyu Kara No Risu
Mari Chikyu Kara No Risu
Masashi Chikyu Kara No Risu
Matsumi Chikyu Kara No Risu
Maya Chikyu Kara No Risu
Mina Chikyu Kara No Risu
Miya Chikyu Kara No Risu
Morihisa Chikyu Kara No Risu
N Fujiwara Chikyu Kara No Risu
N Joko Chikyu Kara No Risu
Na Kenji Chikyu Kara No Risu
Nakanari Go Chikyu Kara No Risu
Naoki Chikyu Kara No Risu
Nari Cho Chikyu Kara No Risu
Nikoniko Na Hoshi Chikyu Kara No Risu
Ninsei Chikyu Kara No Risu
Obako Chikyu Kara No Risu
Odai Chikyu Kara No Risu
Orenda Chikyu Kara No Risu
Orihime Chikyu Kara No Risu
Otohime Chikyu Kara No Risu
P'Fujihime Chikyu Kara No Risu
P'Montaru Chikyu Kara No Risu
P'Morio Chikyu Kara No Risu
P'Naoto Chan Chikyu Kara No Risu
P'Sasarahime Chikyu Kara No Risu
Pika Bara Chikyu Kara No Risu
Q'Tousui Chikyu Kara No Risu
Rakkaseihime Chikyu Kara No Risu
Reika Chikyu Kara No Risu
Risei Suki Chikyu Kara No Risu
Ronin Chikyu Kara No Risu
Ryukei Chikyu Kara No Risu
Sachi Chikyu Kara No Risu
Suki Chikyu Kara No Risu
Sumi Chikyu Kara No Risu
Takara Chikyu Kara No Risu
Tama Chikyu Kara No Risu
Tenshi Chikyu Kara No Risu
U Hoshiko Fujimi Chikyu Kara No Risu
U Miyamabara Chikyu Kara No Risu
U Sennyo Chikyu Kara No Risu
U Shimai Chikyu Kara No Risu
Umai Chikyu Kara No Risu
Unryuu Chikyu Kara No Risu
V Kokorohime Chikyu Kara No Risu
Wa Saiwai Chikyu Kara No Risu
Wa Takeo Chikyu Kara No Risu
Wakaihime Chikyu Kara No Risu
Wakanohana Chikyu Kara No Risu
Warai Chan Chikyu Kara No Risu
Waraibara Chikyu Kara No Risu