Person

Firstname: Cedric

Lastname: Revol - De La Vallée Des Samouraïs

Street: 8 rue bermond

Postal Code: 21130

City: flammerans

Country: France

Email: lae.ced@wanadoo.fr

Homepage: http://www.akita-samourais.com

Breeder: yes

Phone: 0033 607382813


Owner of:
Aiyoku Go Shun'You Kensha
Bisei Go Tamba Oomae
Emiko Go Shirai
Hidoka Des Dieux Du Mont Fuji
Kaishi Go Shichimen Kensha
Kozakura Go Noshiro Fujita
Maruyama Go Okayama Nishioota (Nishi Oota)
Meika Go Ryuukensou
Mina Go Fuen No Oka
Nozomi Go Musashi Aiwa
Shizuka Go Ryuuhou Yamagami
Tagashashi Niji No Kanata
Tochi No Koharu Go Ryuuhou Yamagami
Touyuu Go Kyushu Uedasou
Yae Go Ryuuhou Yamagami
Breeder of:
Ayko De La Vallee Des Samourais
Bibai De La Valle Des Samourais
Emiko De La Vallee Des Samourais
F'Daichiro De La Vallee Des Samourais
F'Tatsu De La Vallee Des Samourais
Fuen De La Vallee Des Samourais
Fujiyori De La Valle Des Samourais
Genji De La Vallee Des Samourais
Gizmo De La Vallèe Des Samourais
H'Claude De La Vallee Des Samourais
H'Nana De La Vallee Des Samouraïs
H'Sengen De La Valle Des Samourais
Hamachi De La Vallee Des Samourais
Hanabanashii De La Vallee Des Samourais
Hanawa De La Vallee Des Samourais
Haruka De La Vallee Des Samourais
Hatsuharu Kyuden Chanur De La Valle Des Samouras
Hayao De La Vallee Des Samouras
Hideko De La Vallee Des Samouras
I'Bisei De La Vallèe Des Samourais
I'Kaoru De La Vallèe Des Samourais
I'Manjirou De La Vallee Des Samourais
I'Maruyama De La Vallee Des Samourais
I'Meika De La Vallee Des Samourais
I'Nozomi De La Vallee Des Samourais
Kimi Ga Yo De La Vallee Des Samourais
L'Awa De La Vallee Des Samourais
L'Kaishi De La Vallèe Des Samourais
l'shizuka De La Vallée Des Samourais
L'Toramaru De La Vallee Des Samourais
Manami Go De La Vallèe Des Samourais
Masumi Go De La Vallee Des Samourais
Miasaki De La Vallee Des Samourais