Browse dogs

All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Name(Birth year Sire/Dam Sex
W Yoshi Go Myrakita (2020) Wataru Go Fighting Dog / Hayu Go Myrakita male
W Aiko Haru Kaze (2015) Sanji Halne Wzgorze / Ami Tomogaki female
W Miyoko Haru Kaze (2015) Sanji Halne Wzgorze / Ami Tomogaki female
W'Bisho Go Akogareno (2017) Tanihibiki Go Zenhosha / Mariko Puchate Kreple
W'Hayato Yasashi Ookami (2021) Higashioso Ugenta / Chitose Fujiyama Kensha male
W'Ishi Go Of Ramsraspel Kensha (2018) Kazan Go Kagayaki Kurabu / Q'Momoka Go Of Ramsraspel Kensha female
W'Kaede Go Akogareno (2017) Tanihibiki Go Zenhosha / Mariko Puchate Kreple male
W'Katsumi Go Tomimopa (2012) Unshou Go Takasaki Yamaguchi / Lady Tomimopa female
W'Kiyou Hodatu Miryoku Kat (2022) Kinyou Go Noshiro Fujita / L'Ruutahime Tokugawa Miryoku Kat male
W'Koji Go Of Ramsraspel Kensha (2018) Kazan Go Kagayaki Kurabu / Q'Momoka Go Of Ramsraspel Kensha male
W'Kouki Go Of Ramsraspel Kensha (2018) Kazan Go Kagayaki Kurabu / Q'Momoka Go Of Ramsraspel Kensha male
W'Mizu Go Akogareno (2017) Tanihibiki Go Zenhosha / Mariko Puchate Kreple male
W'Natsuki Go Tomimopa (2012) Unshou Go Takasaki Yamaguchi / Lady Tomimopa female
W'Sakurahime Miryoku Kat (2022) Kinyou Go Noshiro Fujita / L'Ruutahime Tokugawa Miryoku Kat female
W'Saya Go Of Ramsraspel Kensha (2018) Kazan Go Kagayaki Kurabu / Q'Momoka Go Of Ramsraspel Kensha female
W'Taro Go Tomimopa (2012) Unshou Go Takasaki Yamaguchi / Lady Tomimopa male
W'Taro Von Shinrai (2017) Shinryuu Go Kodai An Dell'Antico Matagi / Linya Von Shinrai male
Wa Saiwai Chikyu Kara No Risu (2016) Hakufumy No Sangetsu Maru Go / P'Meisa Go Chikyu Kara No Risu male
Wa Takeo Chikyu Kara No Risu (2016) Hakufumy No Sangetsu Maru Go / P'Meisa Go Chikyu Kara No Risu male
W’Akira Go Jasu Shin (2020) Gouei Go Shirai / L'Momoko Go Jasu Shin male
0 20 40 60 80 Next >>Next 100 >>