Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

B'Haruko Go Jasu Shin

P'Toshi Go Namitori

Ryouju Go Shirai

Hoshi Go Namitori

H'Miya Sakuraban

Hirotaro Go Di Casa Saporito

Ioko Go Di Casa Saporito

Furo Amaya Of Onaji Choku Inu

Jishin Go Shiroiarashi

S'Kirikaze Go Samurai Spirit

Izumi Kai Go Shiroiarashi

Dai Shinju Go Shiroiarashi

Undo Go Yamamoto

Hiragana Go Shiroiarashi