Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Kitagumi Go Ryuumon

Kannari No Ryuu Go Kannarisou

Rankurou Go Akita Shibata
Rikuzen Kyoka Go Kazusa

Megumi Go Oomagari Hamada

Taihei Go Rokku Hando Touwa

Hanasyou Go Noshiro Koujusou

Momoko Go Oita Miyoshu

Koutarou Go Aso Inoue

Masamune Go Kyushu Ishida
Tamaki Go Aso Inoue

Yutakahime Go Shikoku Mori

Taka Go Houfu Tokumoto

Konomi Go Hakusanyamashima