Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Kitagumi Go Ryuumon

Kannari No Ryuu Go Kannari Sou

Rankurou Go Akita Shibata
Rikuzen Kyoka Go Kazusa

Megumi Go Oomagari Hamada

Taihei Go Rokku Hando Touwa

Hanasyou Go Noshiro Koujusou

Chio Go Di Bordakitainu Kensha

Kenshin Go Shirai

Fuuetsu Go Shirai

Rumi Go Shirai

Umeko Go Di Casa Saporito

Mikuny Go Di Casa Saporito

Fujikori Go Di Casa Saporito