Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Akari Angeland Dayki

Akari Angeland Aomori

F'Saijitsu Go Of Kamino Ken

Nana Go Shirai

Akari Angeland Kimiko

Tenshin Go Shirai

Ruka Go Shoufuusha

Chitose Fujiyama Kensha

Hikaru Hana Ichiro

Bakuro Go Saku Tenshi

Megapolis Style Fubuki Naomi

Nyoko Go From Hachimantai

Ibuki Go Kouyasan Hashitani

Aihime Go Seaside Nakagawa