Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Achiko Tora Go Ken'Ichi Ai

Kenjiro Go Di Casa Saporito

Mikuny Go Di Casa Saporito

Fujikori Go Di Casa Saporito

Wakeshima Go Sakura No Sono

Shouryuu Go Hamataishou

Chiemi Go Sakura No Sono

Amamura Antar Tamas

Arashi Z Olivecke Hory

E Haciko Go Haru Kaze

Noriki Ken Amana

Zuihò Go Tomimopa

Unshou Go Takasaki Yamaguchi

Mayuki Tomimopa