Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Banyaku Mizumi No Inu Kensya

Shouta Go Isehara Futami

Masato Go Shirai
Fuuka Go Shounan Ayamesou

Chusei San Glarika

Kishi De La Senda De T'sunayoshi

Emi Glarika

Fukasa Erutsusanmyaku Kara

Banchó San Of Furosha Ken

Kishi De La Senda De T'sunayoshi

Daishi Go Von Kobushi Ken

I'Hakujin Go Of Kamino Ken

Taiseimaru Go Noshiro Koujusou

G'Shina Go Of Kamino Ken