Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Matsushima Go

Kazuki Go Daruma Kensha

Tenshin Go Shirai

Yuzu Go Shirai

I'Bisei De La Vallèe Des Samourais

Touyuu Go Kyushu Uedasou

Tochi No Koharu Go Ryuuhou Yamagami

Minako Go

J'Shinjiru Go Of Kamino Ken

Ukyou Go Shirai
G'Sachi Go Of Kamino Ken

Sakura Go Fukushu No Kensha

Fukushu Hokuto Go

M'Kumiai No Hime Tokimitsu