Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Mitsuhoshi Vakay

Izumi Gai Zutsumoto

Taizan Go Akita Shibata

Izumi Gai Dzhina

Kotomi Go Shirai

Fuuetsu Go Shirai
Katsura Go Shirai

F'Natsuko Go Jasu Shin

Hisashi Go Shirai

Fuuetsu Go Shirai

Hazuki Go Shirai

P'Ayame Go Namitori

Ryouju Go Shirai

Hoshi Go Namitori