Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Kazan Go Ryuuhou Yamagami

Rammaru Go Zenhosha

Tanihibiki Go Zenhosha
Aihime Go Aomori Mikamisou

Reizei Hi Go Ryuuhou Yamagami

Kouyou Go Ryuuhou Yamagami

Sai No Kaede Go Ryuuhou Yamagami

Karin Go Fukuoka Tomiyasusou
Shuurikiou Go Okugawasou

Shuuhou Go Yoshino Seiryuusou
Akemi Go Okugawasou

Kaede Go Kagoshima Horidensou
Shinanomaru Go Bishouen
Sayuri Go Kurume Hirose