Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Hachiryuu Go Fuen No Oka

Hideyoshi Go Kyushu Ishida

Taihei Go Rokku Hando Touwa

Mizuki Go Kyushu Ishida

Yunohana Go Fuen No Oka

Sangoku Go Ryuukaen

Orihime Go Kyushu Ishida

Furiosa Go Fuen No Oka

Kintarou Go Zaou Hirama

Geki Go Okayama Inoue
Merou Go Zaou Hirama

Fuen No Hime Go Daikantou

Mugen Go Hanyuu Saijou

Miyoshi Go Hanyuu Saijou