Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Tarou Takayama Go Shun'you Kensha

Taikou Go Shun'You Kensha

Eitetsu Go Awa Matsushigesou

Ami Go Shun'You Kensha

Mao Go Sara Hana Kensha

Megapolis Style Ichirou

Mao Go Zushi Murai

Hanashima Go Hakufumy

Nagai Bando

Sou Go Shirai

Emi Go Higashi

Suzuki Balti Kalnai

Hakufumy No Kenshi Maru Go

Hakufumy No Daichi Hime Go