Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Hirohito Go Fuen No Oka

Shigetora Go Fuen No Oka

Rashomon Go Fuen No Oka

Yumejo Go Ryuukaen

Megapolis Style Hiroko

Genryou Go Miyagi Komuro

Himeshiratsuyu Go Kagawa Ishii Sou

Ryoko Go Samurai Yashiki

L'Toramaru De La Vallee Des Samourais

Touyuu Go Kyushu Uedasou

Shizuka Go Ryuuhou Yamagami

Rikako No Chiyomi Go Shun'You Kensha

Fudoumaru Go Naruse Takeda

Rikako Go Shun'You Kensha