Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Zen Go

Taiseimaru Go Noshiro Koujusou

Taiyoukou Go Akita Iijimasou

Yuizuki Go Kosendou

Toshiko Go Etnakitaken

Toumaru Shun'You Kensha

Amamei Go

Ayaka Mori No Kodomo

Daimon Go Hakufumy

Ryuuhou Go Zenposha

I'Yuki Shizuka Go Des Templiers Sacrès

Hoshiko Shun'You Kensha

Megapolis Style Ichirou

Himehibiki Go Ryuujousou