Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Chuushin Go Kiyama

Daiya Go Rokku Hando Touwa

Daiuchuu (Oozora) Go Aomori Mikamisou
Ranhime Go Erukosou

P'Suzume Go Kiyama

Taikou Go Shun'You Kensha

Geisha Kiriki Sama Go KiYama

Manami Go Tsutsui Kennel

Tochi No Oonami Ryuuhou Yamagami

Touyuu Go Kyushu Uedasou

Momiji Go Ryuuhou Yamagami

Yukiusagi Go Busyuu Komejima
Gin Go Houfu Tokumoto
Utahime Go Ryuuhou Ariyama