Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Otoharu Go Di Bordakitainu Kensha

Daimaru Go Hinai Ougi

Kakuzan Go Akita Senshuusou

Murasaki Go Minatomaru

Yuuko Go Miyagi Takashima Sou

Seiunpo Go Ishinoda
Unnanzakura Go Sugisawa Kensha

P'Tora Ojo Go Shiroiarashi

Hokuyuu Go Housenkaku
Taikou Go Maimu
Airi Go Housenkaku

Cammei Daschia

Kichiro Tomimopa

Kammei No Izumi Halne Wzgorze