Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Rantarou Go Shun'You Kensha

Houkou Go Fukuoka Sekido

Kita No Tenzan Go Kisarazu Nomura
Ichi Go Fukuoka Sekido

Misaki No Sumi Go Shun'You Kensha

Taikou Go Shun'You Kensha

Sumi Yoko Go Shun'You Kensha

Sayumi Go KiYama

P'Yamato Go KiYama

Taikou Go Shun'You Kensha

Geisha Kiriki Sama Go KiYama

Kashiwa No Ki E'Seiya No Ichirou

Megapolis Style Ichirou

Kashiwa No Ki Akashi Hime