Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Yukimaru Go Fuen No Oka

Sangoku Go Ryuukaen

Shouki Go Minatomaru

Akari Go Bitsuku Taisetsu Akatsuki

Orihime Go Kyushu Ishida

Kanhasshuu Go Kisarazu Nomura

Yuuki Go Senshuu Takashihamasou

Nihon No Egao C'Natsuki

Rosia Kara Shikou

Koushumpou Go Kagano Yaoya

Benihime Go Onagawa Kyouritsu

Nihon No Egao A'Naoko

S'Kirikaze Go Samurai Spirit

Shunshuu Kensha Sayuri